Tým jedlého pralesa

Kdo jsme a jak tvoříme

Sehraný tým

Kamil začal před 15 let sám. Postupně si skládal menší tým a propojoval se s dalšími šikovnými tvůrci.

Sbíral zkušenosti i kontakty a stále se vzdělával. Jak díky přibývajícím zkušenostem, tak komplexně víceletým studiem u Geoffa Lawtona.

Aktuálně se v týmu Jedlého Pralesa potkávává řada šikovných individualit s mnoha pestrými dovednosti a zkušenostmi. Všechny je spojuje láska k půdě a tvorba smysluplných projektů. Tým se skládá vždy konkrétních prací na konkrétní zakázce.

Klienti říkají, že je radost nás vidět při práci.

Naší vizí je mít stálý tým, který se bude věnovat realizaci větších pěstebních systémů. K tomu nyní zdárně spějeme.

S objevením syntropického zemědělství naše práce nabrala nový směr a dostala ještě hlubší smysl. Chceme věnovat primárně větším projektům s větším dopadem.

Zkušenosti z vlastních projektů i realizací u klientů

Co vše umíme?

V našem týmu to umíme hlavou, rukama i srdcem. V týmu máme jak designéry a designérky zahrad i větších pěstebních systémů, projektanty pro návrhy komplexní systémů propojených se sítěmi a stavbami, tak zkušené bagristy i dostatek šikovných zahradníků na jemnou a trpělivou práci s plevelem nebo sázením trvalek.

Víme, co práce na projektech zahrad i větších pozemků obnáší a je nás dostatek pro realizaci různě velkých projektů.

Designéři a designérky

A wonderful serenity has taken possession of my whole heart.

Zkušení bagristé

A wonderful serenity has taken possession of my whole heart.

Arboristka

A wonderful serenity has taken possession of my whole heart.

Projektantka

A wonderful serenity has taken possession of my whole heart.

Zahradníci a zahradnice

A wonderful serenity has taken possession of my whole heart.

Ovocnáři

A wonderful serenity has taken possession of my whole heart.

Hlava a duše Jedlého Pralesa

Kamil Fišer

Jakožto dítko nezbedné jsem často dostával nepopulární zahradnické úkony trestem. Pletím, rytím, sběrem mandelinky… atd. mi zahradničení bylo vcelku úspěšně znechuceno. Ačkoliv jsem v pubertě byl skálopevně rozhodnut, že moje budoucí povolání rozhodně nebude mít co do činění se zemědělstvím, stejně jsem se nakonec ke svým kořenům vrátil.

Láska k přírodě a všemu živému mě na zahradu přitáhla zpět. Velkým impulsem mi v tomto směru bylo seznámení s permakulturou a principy zahradničení podle přírodních zákonitostí.

Aplikovat permakultní principy na zahradě a v praxi (zpočátku na pozemku svých rodičů) jsem začal někdy kolem roku 2006. Když u našich přestávalo být dostatek místa na mou osobní zahradní revoluci a úděs rodičů rostl, koupil jsem v roce 2010 1,5 ha pozemek blízko Skalky u Doks, který jsem pojmenoval Jedlý Prales.

Tvorbě zahrad na zakázku se věnuji od roku 2010.

Dnes jsem přesvědčený, že zakládání a kultivace jedlých lesních zahrad a větších pěstebních systémů (agrolesnické a syntropické projekty) je jedna z možností jak vyřešit některé otázky kvality života lidí v blízké budoucnosti nejen na venkově, ale stejnou měrou, možná dokonce větší, i ve městech. Myslím, že lesní zahrady a dynamické pěstební systémy přesahují svým působením hranice parcel, stávají se v daném místě oázou a magnetem života a prospívají tak nejen majiteli, ale výrazně se podílí na tvorbě místního mikroklimatu.

Syntropické zemědělství je pro mne nejdokonalejším pochopením a aplikací permakulturních principů (tedy principů odpozorovaných z přírodních systémů) na pěstební, člověkem zakládané systémy s jakým jsem měl možnost se zatím potkat.

Je to cesta jak přinést dlouhodobou udržitelnost i na velké plochy a má v sobě potenciál stát se běžnou součástí systémů konvenční zemědělské produkce.

Fascinuje mě hluboké a moudré proniknutí zakladatele syntropického zemědělství Ernsta Gotsche do tajů přírody a poznání, že život a příroda je založena na spolupráci, nikoliv soutěži kde jeden bere na úkor ostatních, má v sobě potenciál měnit současné sebedestrukční paradigma celé naší lidské společnosti.

Designérka přírodních zahrad, zahradnice

Kačka Poslová

Díky nejbližší rodině se ke mně během střední školy dostaly první informace o permakultuře, rodových statcích a životě v souladu s přírodou. Vše do sebe zapadalo, dávalo mi smysl a přišlo mi naprosto přirozené. Ve Skalce u Doks jsem načerpala znalosti na kurzu o tvorbě permakulturních zahrad a posléze se podílela na přeměně části zdevastovaného pole, kterou zakoupila moje rodina. Dnes již těžko uvěřit tomu, že ta zelená oáza byla dříve vyprahlým a chemizovaným polem.

Věděla jsem, že chci navrhovat zahrady, které jsou v souladu s přírodními zákonitostmi. Z tehdejší nabídky vysokých škol mi dávalo největší smysl studování geobotaniky (ekologie rostlin) na Přírodovědecké fakultě. Zároveň jsem se dále vzdělávala na permakulturních kurzech, experimentovala jsem na pozemcích na pomezí Krkonoš a Jizerských hor. . Účastnila jsem se také několika realizací a údržeb zahrad pro klienty a ještě při škole se starala o expozice v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dalším velkým impulsem a rozšířením obzoru v rámci projektování zahrad se pro mě stala práce v zahradnictví.

Ač jsem velký individualista, došla jsem k poznání, že ve společné práci je síla a vzájemná inspirace, a tak od roku 2019 spolupracuji v kreativním uskupení permakulturních designérů Jedlý Prales.

Ráda tvořím krásné a harmonické věci a prostředí a velmi mě naplňuje propojení umělecké individuální tvůrčí práce, kontaktu a spolutvoření s lidmi a následné realizace obrazu, která je pak pro mě malým zázrakem :). Baví mě také ta nekonečná rozmanitost, seberozvoj a stále nové podněty.

Designy zahrad vylaďuji po mnoha stránkách a kromě přání a potřeb zákazníků, které jsou základem a výchozím bodem, naciťuji a harmonizuji celkovou energii prostoru.

 

Muž oplývající mnoha talenty

Marek Šálek

Baví mě stromy a přírodní zahrady. Umím výsadby naplánovat, realizovat a následně o stromy pečovat.

Zabývám se převážně jedlými ovocnými dřevinami. Nabízím poradenství při zakládání nebo obnově alejí podél cest, ovocných sadů nebo i jednotlivých stromů v menších zahradách. Mám zkušenosti se získáváním dotací na výsadbu stromů. Věnuji se následné péči o vysazené stromy a výchovnému řezu.

Těší mě spolupráce na zajímavých projektech především z oboru jedlých zahrad, permakultury, agrolesnictví a syntropického zemědělství.

Více o mé práci najdete na webu www.mareksalek.cz

Dále se zabývám organizací sousedských akcí v naší obci, jsem zastupitelem, podílím se na činnosti spolkového obchodu K.O.S. a organizuji místní skupinu KPZ.

Zářivý úsměv, zářivé srdce a zážitky a zkušenosti z Dakaru

Martin Oswald

One morning, when Gregor Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed in his bed into a horrible vermin. He lay on his armour-like back, and if he lifted his head

The bedding was hardly able to cover it and seemed ready to slide off any moment. His many legs, pitifully thin compared with the size of the rest of him, waved about helplessly as he looked.

Zahradník a začínající bagrista

Vašek Tecl

One morning, when Gregor Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed in his bed into a horrible vermin. He lay on his armour-like back, and if he lifted his head

The bedding was hardly able to cover it and seemed ready to slide off any moment. His many legs, pitifully thin compared with the size of the rest of him, waved about helplessly as he looked.

Projektantka

Tereza Krošláková

One morning, when Gregor Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed in his bed into a horrible vermin. He lay on his armour-like back, and if he lifted his head

The bedding was hardly able to cover it and seemed ready to slide off any moment. His many legs, pitifully thin compared with the size of the rest of him, waved about helplessly as he looked.

Průvodkyně tvorbou zahrad a krajinou Kokořínska

Lada Svobodová

Provádím tvorbou vašich zahrad, tak aby byly blízké vašemu srdci i duši. Zahradu považuji za velmi osobní prostor a proto ráda učím klienty, jak si svou zahradu mohou založit a udržovat převážně svépomocí.

Můžu váš záměr jen konzultovat nebo vám ho pomoci celý vytvořit. Zpracovávám návrhy zahrad i jednotlivých záhonů.

Provádím také kouzelnou tajemnou a jemnou i drsnou krajinou Kokořínska.

www.zahradousladou.cz

www.kokorinskem.cz

Arboristka, stromolezkyně a milovnice hub

Jitka Müllerová

One morning, when Gregor Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed in his bed into a horrible vermin. He lay on his armour-like back, and if he lifted his head

The bedding was hardly able to cover it and seemed ready to slide off any moment. His many legs, pitifully thin compared with the size of the rest of him, waved about helplessly as he looked.

Líbí se vám, co tvoříme? Chcete s námi spolupracovat? Ozvěte se!

Pište, volejte, rádi vás uslyšíme. Pokud dlouho neodpovídáme, jsme v terénu a možná i bez signálu. I takové realizace máme. Brzy se ozveme. Pokud už to čekání nemůžete vydržet, pošlete sms a připomeňte se 🙂

info@jedlyprales.cz

+420 777 026 778

Přejít nahoru