Tým jedlého pralesa

Kdo jsme a jak tvoříme

Sehraný tým

Kamil začal před 15 let sám. Postupně si skládal menší tým a propojoval se s dalšími šikovnými tvůrci.

Sbíral zkušenosti i kontakty a stále se vzdělával. Jak díky přibývajícím zkušenostem, tak komplexně víceletým studiem u Geoffa Lawtona.

Aktuálně se v týmu Jedlého Pralesa potkávává řada šikovných individualit s mnoha pestrými dovednosti a zkušenostmi. Všechny je spojuje láska k půdě a tvorba smysluplných projektů. Tým se skládá vždy dle konkrétních prací na konkrétní zakázce.

Klienti říkají, že je radost nás vidět při práci.

Naší vizí je mít stálý tým, který se bude věnovat realizaci větších pěstebních systémů. K tomu nyní zdárně spějeme.

S objevením syntropického zemědělství naše práce nabrala nový směr a dostala ještě hlubší smysl. Chceme se věnovat primárně větším projektům s větším dopadem.

Zkušenosti z vlastních projektů i realizací u klientů

Co vše umíme?

V našem týmu to umíme hlavou, rukama i srdcem. V týmu máme jak designéry a designérky zahrad i větších pěstebních systémů, projektanty pro návrhy komplexní systémů propojených se sítěmi a stavbami, tak zkušené bagristy i dostatek šikovných zahradníků na jemnou a trpělivou práci s plevelem nebo sázením trvalek.

Víme, co práce na projektech zahrad i větších pozemků obnáší a je nás dostatek pro realizaci různě velkých projektů.

Designéři a designérky

Zkušený designér a designérky co vidí souvislosti.

Zkušení bagristé

Bez bagru skoro není permakulturního pozemku! 🙂

Arboristka

Odborné posouzení a péče o mohutné i menší stromy.

Projektantka

Projekt zahrady a domu jsou spolu úzce funkčně propojené.

Zahradníci a zahradnice

Umí sázet, kopat, mulčovat, vyznají se v rostlinách, keřích i stromech.

Ovocnáři

Péče o ovocné stromky zejména v prvních letech je nezbytnou součástí.

Hlava a duše Jedlého Pralesa

Kamil Fišer

Jakožto dítko nezbedné jsem často dostával nepopulární zahradnické úkony trestem. Pletím, rytím, sběrem mandelinky… atd. mi zahradničení bylo vcelku úspěšně znechuceno. Ačkoliv jsem v pubertě byl skálopevně rozhodnut, že moje budoucí povolání rozhodně nebude mít co do činění se zemědělstvím, stejně jsem se nakonec ke svým kořenům vrátil.

Láska k přírodě a všemu živému mě na zahradu přitáhla zpět. Velkým impulsem mi v tomto směru bylo seznámení s permakulturou a principy zahradničení podle přírodních zákonitostí.

Aplikovat permakultní principy na zahradě a v praxi (zpočátku na pozemku svých rodičů) jsem začal někdy kolem roku 2006. Když u našich přestávalo být dostatek místa na mou osobní zahradní revoluci a úděs rodičů rostl, koupil jsem v roce 2010 1,5 ha pozemek blízko Skalky u Doks, který jsem pojmenoval Jedlý Prales.

Tvorbě zahrad na zakázku se věnuji od roku 2010.

Dnes jsem přesvědčený, že zakládání a kultivace jedlých lesních zahrad a větších pěstebních systémů (agrolesnické a syntropické projekty) je jedna z možností jak vyřešit některé otázky kvality života lidí v blízké budoucnosti nejen na venkově, ale stejnou měrou, možná dokonce větší, i ve městech. Myslím, že lesní zahrady a dynamické pěstební systémy přesahují svým působením hranice parcel, stávají se v daném místě oázou a magnetem života a prospívají tak nejen majiteli, ale výrazně se podílí na tvorbě místního mikroklimatu.

Syntropické zemědělství je pro mne nejdokonalejším pochopením a aplikací permakulturních principů (tedy principů odpozorovaných z přírodních systémů) na pěstební, člověkem zakládané systémy s jakým jsem měl možnost se zatím potkat.

Je to cesta jak přinést dlouhodobou udržitelnost i na velké plochy a má v sobě potenciál stát se běžnou součástí systémů konvenční zemědělské produkce.

Fascinuje mě hluboké a moudré proniknutí zakladatele syntropického zemědělství Ernsta Gotsche do tajů přírody a poznání, že život a příroda je založena na spolupráci, nikoliv soutěži kde jeden bere na úkor ostatních, má v sobě potenciál měnit současné sebedestrukční paradigma celé naší lidské společnosti.

Designérka přírodních zahrad, zahradnice

Kačka Poslová

Díky nejbližší rodině se ke mně během střední školy dostaly první informace o permakultuře, rodových statcích a životě v souladu s přírodou. Vše do sebe zapadalo, dávalo mi smysl a přišlo mi naprosto přirozené. Ve Skalce u Doks jsem načerpala znalosti na kurzu o tvorbě permakulturních zahrad a posléze se podílela na přeměně části zdevastovaného pole, kterou zakoupila moje rodina.

Studovala jsem geobotaniku (ekologie rostlin) na Přírodovědecké fakultě. Zároveň jsem se dále vzdělávala na permakulturních kurzech, experimentovala jsem na pozemcích na pomezí Krkonoš a Jizerských hor. Účastnila jsem se také několika realizací a údržeb zahrad pro klienty a ještě při škole se starala o expozice v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dalším velkým impulsem a rozšířením obzoru v rámci projektování zahrad se pro mě stala práce v zahradnictví.

Ač jsem velký individualista, došla jsem k poznání, že ve společné práci je síla a vzájemná inspirace, a tak od roku 2019 spolupracuji v kreativním uskupení permakulturních designérů Jedlý Prales.

Ráda tvořím krásné a harmonické věci a prostředí a velmi mě naplňuje propojení umělecké individuální tvůrčí práce, kontaktu a spolutvoření s lidmi a následné realizace obrazu, která je pak pro mě malým zázrakem :). Baví mě také ta nekonečná rozmanitost, seberozvoj a stále nové podněty.

Designy zahrad vylaďuji po mnoha stránkách a kromě přání a potřeb zákazníků, které jsou základem a výchozím bodem, naciťuji a harmonizuji celkovou energii prostoru.

 

Muž oplývající mnoha talenty

Marek Šálek

Těší mě spolupráce na zajímavých projektech Jedlého pralesa především z oblasti jedlých zahrad, permakultury, agrolesnictví a syntropického zemědělství. S týmem Jedlého Pralesa spolupracuji zejména na realizacích, jak při úpravách terénu, stavbách opěrných systémů nebo výsadbách.

Rád se věnuji stromům a přírodním zahradám. Plánuji a realizuji výsadby stromů a zajišťuji následnou péči včetně výchovného řezu. Zabývám se převážně jedlými ovocnými dřevinami. Mám zkušenosti se získáváním dotací na výsadbu stromů. Věnuji se následné péči o vysazené stromy a výchovnému řezu.

Projektantka

Tereza Krošláková

Vystudovala jsem fakultu architektury ČVUT obor architektura a urbanizmus s modulem zahradní a krajinná tvorba. Během studie jsem v rámci stáže Erasmus navštěvovala i UPC v Barceloně. Pracovala jsem v architektonických ateliérech, věnovala se péči o památky a územnímu plánování. Postupně jsem začala přibírat svoje vlastní projekty a vize.

S týmem Jedlého Pralesa spolupracuji na přípravě podkladů pro realizace.

Designérka přírodních zahrad a průvodkyně tvorbou zahrad

Lada Svobodová

Vystudovala jsem zahradní a krajinnou architekturu v Lednici, 7 let jsem pracovala v Bambusáriu a realizovala zahrady pro klienty, dalších 7 let jsem tvořila několikahektarový rodový statek.

S týmem Jedlého Pralesa spolupracuji při tvorbě návrhů zahrad i jednotlivých záhonů a podílím se na realizaci. 

Zahrady a záhony tvořím tak, aby byly blízké srdci i duši svých majitelů. Zahradu považuji za velmi osobní prostor, a proto ráda učím klienty, jak si svou zahradu mohou založit a udržovat převážně svépomocí.

Arboristka, stromolezkyně a milovnice hub

Jitka Müllerová

Vystudovala jsem na Univerzitě Palackého obor Ochrana životního prostředí, specializace Revitalizace krajiny. Dále VOŠ v Mělníce, obory Komplexní péče o dřeviny a Zahradní a krajinná tvorba.

Profesně jsem zakotvila v teoretické i praktické péči o vzrostlé dřeviny. Jsem certifikovaným arboristou-stromolezcem a arboristou-konzultantem. Arboristiku také nyní studuji 3. rokem na Mendelově univerzitě v Brně.

Objevuji a učím se rozumět fascinujícímu světu hub. Zajímá mne extenzivní pěstování jedlých a medicinálních hub a jejich zařazení do faremního hospodářství.

Dalším velkým tématem je pro mě management dřevin v syntropických systémech a jejich vliv na tvorbu půdy.

Další spolupracovníci

DSC_2663

Martin Oswald

Zářivý úsměv, jasné oči

Spolupráce na realizacích, práce s bagrem, technický support.

DSC_2676

Vašek Tecl

Zahradník a začínající bagrista

Spolupráce na realizacích zahrad.

DSC_2657

Martin Skřivánek

Práce všeho druhu

Spolupráce na realizacích, práce s bagrem, stavby.

Líbí se vám, co tvoříme? Chcete s námi spolupracovat? Ozvěte se!

Pište, volejte, rádi vás uslyšíme. Pokud dlouho neodpovídáme, jsme v terénu a možná i bez signálu. I takové realizace máme. Brzy se ozveme. Pokud už to čekání nemůžete vydržet, pošlete sms a připomeňte se 🙂

info@jedlyprales.cz

+420 777 026 778

Přejít nahoru