„…Dědeček jednou udělal pro rodinu, která přišla o nábytek při požáru, židli z hikorových větví, sedadlo vypletl jelenicovými řemínky. Dědeček si vzal toho muže stranou, dal mu židli a pak mu dlouho vysvětloval, jak se taková židle dá udělat. Dědeček říkal, že je vo moc lepčí někomu vysvětlit, jak se co dělá, než mu něco dávat. Říkal, dyž někoho naučíš, jak si má sám poradit, bude v pohodě; ale dyž mu třeba něco dáš, a přitom ho nic nenaučíš, budeš ho mít na krku až do konce svýho smrtelnýho života…“

Forest Carter – Škola Malého Stromu

„Chceš-li být šťasten jeden den, opij se. Chceš-li být šťasten jeden rok, ožeň se. Chceš-li být šťasten celý život, založ si zahradu.“

Staré čínské přísloví

Kurzy designu jedlých lesních zahrad

Už pár let jedlé lesní zahrady (dále JLZ) vytvářím klasickým postupem tvorby zahrad (tedy formou poskytování zahradnických služeb klientovi (zpracování projektu – realizace – případné údržby) a postupně ve mně sílí důvodné podezření, že tento postup má své rezervy. Docházím k závěru, že aby zůstal celý projekt životaschopný a koncept naplněný do poslední kapky, ten kdo bude v JLZ žít a hospodařit by měl být plně ponořen do procesu jejího vytváření a zakládání a měl by také plně chápat údržbové postupy.

V první řadě je důležité učit se rozumět vztahům a zákonitostem, interakcím jednotlivých prvků systému, chápat, proč je umístění prvku právě zde a ne jinde. Proč můžu mít v zahradě nějaký konkrétní strom, keř, bylinu… a jiný raději půjdu obdivovat někam do parku nebo do divoké přírody. Tyto vědomosti se formou přednášek nebo osobních konzultací, tedy formou dlouhého a trpělivého vysvětlování předávají těžko. Odvažuji se tvrdit, že jsou tímto způsobem nepřenosné. Musí do vás vejít jinak, musíte zažívat, učit se vnímat místo. Dýchat tamní vzduch, čichat k půdě, ušpinit se, tiše sedět a pozorovat, pověsit si houpací síť a spát zde, aby věci mohly zapadnout a genius loci – duch místa tedy v tomto případě duch zahrady mohl prostoupit vaší bytost. Samozřejmě je třeba se naučit znát rostliny, jejich nároky a jejich využití… Tyto vědomosti logicky povedou k naplnění potenciálu, místo bude šťastné, vy budete šťastní, protože budete v oboustranně obohacujícím vztahu. To, co bych vám rád předal, je způsob, jak tvořit a pečovat o tento vztah.

Je na místě upozornit, že zahrada je nikdy nekončícím procesem učení se. Pravděpodobně nikdy nebudete úplně hotovi. Lesní zahrada je živá, dynamická a nepřestává se rozvíjet. Dá se bez nadsázky říci, že s tím jak porostete vy, bude růst i vaše zahrada. V tomto případě přestává být pouhým doplňkem k domu a stává se plnohodnotným životním prostorem.

Proto jsem se rozhodl vytvořit následující kurzovou strukturu, kde účastníkům předám nástroje k tomu, aby se postupně byli schopni sami naučit JLZ vytvářet, udržovat a získávat z nich plody své práce, ať už budou jakékoliv. To, co bych však předal úplně nejraději, je mé nadšení pro jedlé lesní zahradnictví. Necháte-li se tímto nadšením prostoupit a budete-li ho v sobě živit jako oheň, vše ostatní bude plynule přicházet.

To, na co budu klást při tomto kurzu důraz, je praxe, praxe a praxe, která bude při jednotlivých blocích doplněna špetkou teorie. Stará pravda, že gram praxe vydá za tunu teorie pořád platí. Pro ty hodně zvídavé a nadšené budu poskytovat odkazy na samostudium, dodám seznamy vybraných kapitol z literatury, které už i u nás začíná být dostatek. Budu vám to servírovat postupně, abyste se necítili zahlceni a ztraceni v množství dat. Není nutné, abyste hned získali perfektní a úplné znalosti o rostlinách a všem kolem zahrady, to ani není možné. Budu vás spíš navádět, abyste uměli informace získávat, úměrně vašemu procesu učení se.

Struktura kurzu DJLZ

Kurz je plnohodnotným procesem vzniku JLZ nebo přetváření konvenční zahrady na JLZ. Probíhá u reálného klienta – partnera, který poskytuje k celé akci svůj pozemek a většinou i prostory pro přednášky. Zahrada tedy bude v rámci jednotlivých bloků navržena a zrealizována. Účastník kurzu tak získá ucelený přehled o tom, co založení JLZ obnáší. Základní struktura kurzu má čtyři bloky. Realizační části jsou voleny tak, aby zakládání zahrady probíhalo v nejvhodnější termíny. Proto je struktura roztažena do období jedné až dvou sezón:

1. blok– Stromové a keřové patro – návrh

Pozorování, „čtení“ pozemku a získávání informací potřebných k návrhu. Trigonometrické zaměřování pozemku. Zónování pozemku. Umisťování struktur v zahradě (altán, ohniště, kompostéry, kůlna…). Zpracování návrhu rozmístění stromů a keřů – osazovacího plánu.

Cíl: Vytvořit návrh – ideový výkres reliéfu terénu, osazovací plán stromů a velkých keřů, předat účastníkům nástroje, aby byli schopni znalosti aplikovat na jiné situace.

Délka trvání: 4dny – většinou středa odpoledne – neděle odpoledne

2. blok – Patro malých keřů a trvalek – návrh

Navrhování rozmístění malých keřů a osázení trvalkových záhonů. Zelenina a zeleninové záhony v JL. Vytrvalé a divoké zeleniny. Zpracování návrhu rozmístění malých keřů a trvalkových záhonů – osazovacího plánu

Cíl: Vytvořit návrh – osazovací plán malých keřů a trvalkových záhonů, předat účastníkům nástroje, aby byli schopni aplikovat znalosti na jiné situace, ve dvojicích účastníci vytvoří návrhy – v neděli vypracujeme finální jeden

Délka trvání: 4dny – většinou středa odpoledne – neděle odpoledne

3. blok – Stromové a keřové patro – realizace

To co si navrhneme, to si také zrealizujeme 😉 Výsadba stromů a keřů, mulčování, základní povýsadbová péče. Zde bude i příprava trvalkové části.

Cíl: Osázet klientovi pozemek dle vypracovaného návrhu. Účastníci získají celkovou představu o tom, co obnáší realizace. Aplikace teoretických znalostí do praxe – plnohodnotná zkušenost, která může být dále použita.

Délka trvání:  4dny – většinou středa odpoledne – neděle odpoledne

4. blok – Patro malých keřů a trvalek – realizace + údržba stávajících výsadeb

To co si navrhneme, to si také zrealizujeme 😉 Výsadba, mulčování, základní povýsadbová péče. Údržba již vysazeného stromového a keřového patra.

Cíl: Osázet klientovi pozemek dle vypracovaného návrhu. Účastníci získají celkovou představu o tom, co obnáší realizace. Aplikace teoretických znalostí do praxe – plnohodnotná zkušenost, která může být dále použita.

Délka trvání: 4dny – většinou středa odpoledne – neděle odpoledne

Podrobné informace ke kurzům naleznete v detailech u jednotlivých vypsaných kurzů po rozkliknutí náhledů níže.

AKTUÁLNĚ VYPSANÉ KURZY DJLZ

Momentálně nejsou vypsány žádné kurzy.

Aktuální Přednášky