Co je Jedlý (pra)les? – II. část

V předchozím článku jsme si řekli co JL je. Nyní je na čase říct

Co Jedlý les není

Ačkoliv může být JL podstatnou nebo i celou částí zahrady, statku či farmy, ne všechny produkčně pěstební systémy v ekozahradě jsou JL a ne na pěstování všech plodin či chovu zvířat je JL vhodný. Za JL můžeme považovat pouze to, co splňuje kritéria popsané v první části tohoto článku. V ekozahradách i ekologickém zemědělství samozřejmě existují další produkční systémy, které mohou, zvlášť u velkých pozemků být do JL zahrnuty (nebo JL do nich). Některé integrovat nelze, ale mohou v rámci statku fungovat paralelně. Pojďme se na ně mrknout:

Zelenina, obilí – produkční systémy z jednoletých rostlin.

Malé záhonky s jednoletou zeleninou a dalšími podobnými plodinami není problém do JL zakomponovat. Je třeba využívat světlých, dostatečně osluněných míst.

Pro větší políčka – intenzivnější pěstování je třeba počítat již v návrhu s plochami, které zůstanou stromy a keři neosázené. V rámci JL mohou vzniknout mýtinky pro pěstování jednoletých plodin nebo tyto plochy budou umístěny v těsném sousedství JL, či úplně mimo. To již záleží na specifickém designu každého jednoho pozemku.

V počátcích, kdy jsou stromy malé a všude je hodně světla a prostoru, můžeme zakládat dočasné záhony, kde bude možné pěstovat brambory, zeleninu, dýně, cukety, obilniny, slunečnici, len, konopí, mák, topinambury atd. Záhon, který se takto několiv let využíval, může být po zapojení stromového patra osázen vhodnými vytrvalými druhy.

Na úvodním obrázku tohoto článku je foto z Jedlého Pralesa, kde můžete vidět jak ve vrstveném mulči pěstuji dýni hokaido. Časem mulč proroste bambus, který je momentálně v pozadí a bude prosázen/podsazen stínomilnými pokryvnými trvalkami, na dýně již nebude světlo a prostor. 

Tvrdý sad – je JL ze stromů a keřů plodící skořápkoviny. Produkce z TS může nahradit obilné políčko. Např. plody jedlého kaštanu jsou vnitřním složením dost podobné rýži. V minulosti byly jako obilí používány a ve Francii a Itálii jsou v některých oblastech stále pěstovány a zpracovávány na pyré, mouku, do pečiva atd.

Trvalky sluncechtivé

Ani ty dobře neporostou ve stinném podrostu JL. Například takové, které vyžadují úpal pro dosažení vysokého obsahu aromatických silic. Bylinková zahrádka mediteránského charakteru bude tedy vyžadovat své specifické umístění.

Krmné systémy

Pastva pro každý živočišný druh má svá specifika, pojďme se podívat co je kompatibilní s JL:

Slepice, krůty – protože je slepice svým původem lesní pták, může se v JL cítit jako doma. Za určitých podmínek a opatření lze slepičí krmný systém integrovat do JL, dokonce existuje koncept JL pro slepice – tzv. „Slepičí les“ .   

Kachny, husy – JL nevadí, ale spíš se budou držet v blízkosti vody.

Ovce, kozy, prasata, koně, krávy atd. – chov velkých zvířat v JL není možný, k tomuto účelu je nutné mít krmné systémy, které mohou být v sousedství, nikoliv však přímo v JL. Zvířátka by z ekosystému o několika patrech záhy udělala systém jednopatrový, proto je důležité zamezit jim do JL přístup.

Včely – Jsou skvělým oboustraně prospěšným doplňkem JL. Je velmi žádoucí integrovat je do JL.

Aquakultura

vodní produkční plochy, ať už pro vodní a bahenní rostliny nebo živočichy či obojí. Půjdou velmi dobře integrovat do okrajových částí JL.

Vysoký les

tedy les ve významu, tak jak ho běžně známe, sloužící k produkci dřeva. Částečně lze integrovat lesní stromy do okrajových částí JL. Pěstování lesních stromů zároveň s potravinami je poměrně běžný jev v LZ v Číně a jiných zemích, kde tradice pěstování tímto způsobem nebyla přerušena. Les může fungovat i jako clona před nepříznivými klimatickými vlivy, např. umístěním remízku nebo lesního pásu na S stranu JL.

Se spojením JL a ostatních výše zmíněných produkčních systémů, tak aby bylo dosaženo jejich vzájemného synergického působení pracuje permakulturní design. Čímž se dostávám k další otázce:

Je Jedlý Les (=) permakultura?

Abych dokázal odpovědět na tuto otázku, měl bych nejprve definovat pojem „Permakultura“ (dále používám zkratku PK). Na to co přesně PK je, neexistuje úplně jednoznačná definice. V podstatě co PK osobnost, to trochu jiné pojetí a dal by se na toto téma napsat samostatný článek. Osobně se kloním k názoru těch PK učitelů, kteří ji presentují jako způsob designu, nikoliv jako něco hmotného. Tedy potom definice zní:

Permakultura je způsob vytváření trvale (dlouhodobě) udržitelných systémů

Dává to smysl z toho hlediska, že stejně jako nelze říci „mám permakulturní dům“, blbě pak z pusy leze i „mám permakulturní zahradu“.

Tedy z tohoto důvodu neoznačuji JL jako permakulturní zahradu ani jako permakulturu, ačkoliv s ní souvisí. JL vnímám spíš jako několik střípků velké permakulturní mozaiky, které do ní velice dobře zapadají nebo-li řečeno matematicky – JL může být podmnožina množiny zvané permakultura. Také je ale možné, mít lesní zahradu, aniž byste principy PK studovali, znali a dále je používali v jiných oblastech vašeho života.

Přejít nahoru