Zaplacením rezervačního poplatku případně celého kurzovného vyjadřujete souhlas s těmito Smluvními podmínkami:

  • Při zrušení účasti 60 dnů a více před konáním semináře, vzniká nárok na uplatnění této zálohy na některém z jiných kurzů Designu jedlé lesní zahrady v následujících 12 měsících (přesunutí zálohy je možné jen 1x) nebo je možné zálohu vrátit s odečtením manipulačního poplatku 500,-Kč.
  • Při zrušení účasti méně než 60 dnů před konáním semináře se zavazujete uhradit smluvní pokutu ve výši uhrazeného rezervačního poplatku.
  • Lze za sebe poslat náhradníka a zálohu převést na jeho jméno. Za náhradníka nelze považovat osobu, která je v době odhlášení na kurz již přihlášena.
  • Rezervační poplatek je zároveň platbou za 4. blok.  Platbu za první, druhý a třetí blok plaťte převodem na účet č. 107-5295330287/0100, nejpozději 21 kalendářních dní před začátkem každého bloku. Cena jednoho bloku placeného samostatně je 3500,- Kč.
  • je možné zaplatit nejprve rezervační poplatek (3500,-) a pokud se teprve potom rozhodnete zaplatit za všechny bloky předem, stačí doplatit rozdíl (9300,-). To lze ale pouze do termínu splatnosti, který je uveden pro platbu celkové částky u každého jednotlivého kurzu.
  • Jednotlivé bloky různých kurzů DJLZ není možné mezi sebou kombinovat. Např. nelze začít 1. blokem DJLZ v Letech a pokračovat 2. blokem DJLZ v Pokuticích, pokračovat 3. blokem DJLZ v Loučné…

Budete-li si přát vystavit fakturu, napište to nejlépe do poznámky přihlašovacího formuláře, případně nás informujte emailem nejpozději týden před zahájením semináře, ve zprávě uveďte Vaše fakturační údaje. Pokud nebudete moci přijet, prosím kontaktujte nás co nejdříve a uvolněte místo pro případné další zájemce.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že aktem přihlášení na jakýkoliv kurz Design jedlé lesní zahrady souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je ve vlastnictví organizátora akce. Organizátor akce se zavazuje, že údaje nebudou poskytnuty třetím stranám bez souhlasu poskytovatele a budou použity pouze pro účely předávání dalších informací související s činností webu www.jedlyprales.cz, k pořádaným akcím a k zasílání programu nadcházejících akcí. Beru na vědomí, že shora uvedený souhlas s poskytnutím osobních údajů může být kdykoli odvolán a to pouze písemnou formou nebo emailem s tím, že následně dojde k vymazání všech mých údajů z databáze s účinností 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.

Organizátor akce:

Kamil Fišer
Dvořákova 507
439 23 Lenešice 
IČ 678 44 766